MENU:

Marok.org > Farinei > La band | Foto | Audio & Video | Testi | Fanzine | Links | Fancláb | Niùs e date

LOADING...
Sei in: Marok.org > Farinei > Testi > Tango a surpreisa


Tango a surpreisa

A i era sul an sla plaia
bèiviva 'n cocktail ed papaia.
A i ava 'ndoss in bel pareo
cun na sigala 'd in sombrero.
A i era sul cui mè pensé.
Ma 'n bel mument, ma propi bel
tra 'n chichitava e n'autr usel
e l'é rivaji na svedèisa.
Oh che visiun, ma che surprèisa!

L'ha ciamami d'andé a balé. Olè!
Sì, veui balé 'n tango surprèisa
ansema a ti 'ns na paiassa distèisa...
" Voglio amarti così e poi anche cosà..."
Lass-mi pié 'l pass e 't vugrèi che scunquass...
Va mach pian che finima da bass....

A sun sta propi 'n gadan
a i heu tucalu cul mè man.
A l'era nen in-a svedèisa.
Che delusiun, ma che surprèisa!
Che chichitava ch'a l'ava chiel...

Sì, l'é propi 'n tango surprèisa
travestì da bela biunda svedèisa !
"Voglio amarti così..." "Tu vuoi amarmi cosà..."
It dagh in bèrtass e 't vugrèi che scunquass!
Sta luntan che 't finissi da bass!