MENU:

Marok.org > Farinei > La band | Foto | Audio & Video | Testi | Fanzine | Links | Fancláb | Niùs e date

LOADING...
Sei in: Marok.org > Farinei > Testi > Ten dur


TEN DUR

A basta nen na man
per gavessi d'ant la merda,
at hèi da reagì,
't deuvi piela sa corda,
't hèi da fissela
'nt post sicur,
e peui tira, tira...
ten dur!!!

E se la corda a sghija,
't riessi nen a tnila,
se 't rûbati ogni vota
e ogni vota 't vei pì 'ndrera,
bita l'intensiun,
cula ch'at avi prima.
Dati na scrulun
ch'at rivi 'nsima

La vita l'é 'n gieugh
e vanta giughela, mi ma scherd,
e peu' chi vinc a vinc
e peu' chi perd a perd.
A l'é na gara a rivé prima,
a l'é na cursa 'nt in pra
e peu' chi perd a perd
e chi guadagna ha guadagnà.
Ma la gent sa smentìa
ch'a sta mach giuganda
e s'ancassia, s'anrabata,
s'anvertuija e peu' la sbanda,
ma ti ricorda,
se 't capita 'd giughè
che la regula per vinci l'é
nen mulé!

Se a forsa 'd bati 'l muru
't hèi perdì la speransa
't hèi nen da dispereti
e peu' sareti 'nt ina stansia,
tra quatr muraje
't peuri nen guardé luntan,
at deuvi capì
che 'l destin l'é 'nt el tò man.

El tò destin at sij ti,
mach ti per dabun,
cun ij tò pensé,
cun el tò decisiun,
cume quand at i eri cit
e 't vurivi giughé
fin-a quand 'n piciu
a l'ha riditi da dré.

E 't hèi piansì, rinuncianda,
'nsetà 'n sel let
ma guarda che na vota
't avi 'n sogn ant el tiret,
e cul sogn l'è ancura là,
at ciama e 't dis "Ven!"
falu per ti, per mi.....
mola nen !!!

TEN DUR....a vanta fé cume chi....
TEN DUR....mola nen....
TEN DUR....At hèi da fé cume chi.....
TEN DUR....

TEN DUR....a vanta fé cume chi....
TEN DUR.... mola nen....
TEN DUR....At hèi da fé cume chi.....
TEN DUR....

A l'é nen ampurtant
che j'autri a disu "'t hèi vincì!"
La cosa a l'ha valur
se l'é vèj per ti
se l'é nen vèj per ti
anlura a val gnente,
deuvi nen dé da ment
a cosa a dis la gente.

Cula gente é sempri prunta
a deti dij cunsèj
e 's na sbatu propi tant
sa l'é fàuss o l'é vèj,
ant in mund ed pensé
cosa a cunta 't sij ti,
e se 't pensi da sul,
't hèi già beli vincì.

A la fin se 't vinci
't disu tûti "Che brau!"
Ma a-i era gnun ch'at giutava
quandi 't avi pau,
gnun ch'at sûgeriva
'na parola bûn-a,
e adess sun tûti lì ch'a criu:
"Che furtûn-a..."

Furtûn-a 'n para 'd bali!
Ti 't sij sta fort,
at hèi faila da sul
e 't sij gnanca mort.
At salûtu e disu:
"Ciao ! Ehi, cuma a va...."
Ma riverissu chijdun
ch'a l'ha nen mulà...

TEN DUR...a vanta fé cume chi...
TEN DUR...mola nen....
TEN DUR...At hèi da fé cume chi...
TEN DUR...Ie, ie!...Mola nen, NO!!

TEN DUR...at hèi da fé cume chi...
TEN DUR...a vanta fé cume chi...
TEN DUR...Chi mola nen...
TEN DUR...

At biti na maschera
speranda ch'at cunossu nen,
ma cula maschera
ti 't l'hèi da fora nen d'an den,
e 't peuri scunditi dal mund,
ma nen da ti
ch'at cunossi, ch'at guardi,
't lu sèi d'essi ti.

E 't a stèi lì -E 't a stèi lì...
e 't bugi nen... e 't bugi nen,
cun na facia da fora e una d'an den
cun tanta veujia 'd cambié stra e rinuncié
ma ti 't lu sèi, cosa 't hèi da fé,
ti 't lu sèi, cosa 't hèi da fé....

TEN DUR... TEN DUR...
TEN DUR... TEN DUR....

El cansun a finissu,
restu mach ij messagi
e smentié si qui
a sareiva 'n dermagi,
per ti ch'at sij giuvu
e 't veuri sté al mund
e 't hèi avù passiensa
da scuté fin-a 'n fund

'T hèi scutà 's paroli
ch'a sun quasi finije,
ma vanta che chijcos
at resti ent j'urije.
Vurima essi certi
ch'at senti sicûr:
qualunque cosa a capita.....
TEN DUR!!!!!