MENU:

Marok.org > Farinei > La band | Foto | Audio & Video | Testi | Fanzine | Links | Fancláb | Niùs e date

LOADING...
Sei in: Marok.org > Farinei > Testi > Piero


Piero

Iava già pruntami 'l let
ant el frigo lasagne e bunèt
an sla taula na buta 'd champagne
l'aqua cada curiva 'nt el bagn.
Stava già beicanda 'l video da Marilin
quandi 'n sel pì bel l'è sunai 'l ciuchin!
Cun tûta s'atmusfera sun andà 'n cunfusiun...
A ieu dûrbì la porta cun an man in gundun!
 
Piero gauti da 'nt el bali,
l'è nen propi 'l moment!
Piero gauti da 'nt el bali
dami da ment.
Piero ciapa sa scala va da sura sgagià
ch'ha ieu 'n muviment...
 
Ieu campala 'n sel let
an sla pansa spataraie 'l bunèt
e quandi ch'a ieu finì ed berliché
el lasagne ieu campaie 'n si pè
(coro: che sgiai...)
ma che sgiai, a l'è sta na sudisfassiun!
Quan lu fa 'n piciu 'n ti film
guadagné di miliun?
Ma quand ch'a sun girami
a pié na buta 'd "champagne"
ieu vistlu là amplacà 'n si veder del bagn!
 
Piero gauti da 'nt el bali,
ch'at dagh in lurdun!
Piero gauti da 'nt el bali,
per nen diti cuiun!
Piero gauti da 'nt el bali,
stami su da doss...
 
Piero gauti da 'nt el bali,
at lu dagh nen el bunèt!
Piero gauti da 'nt el bali,
austi su dal let.
Piero gauti da 'nt el bali,
se te stei nen frem at dagh in gir cul frin fret!
 
T'hei gavami 'l fià, sun mach pì ne strass!
At lu digh cun tut el palass!
 
Piero gauti da 'nt el bali,
a l'è nen propri 'l mument!
Piero gauti da 'nt el bali,
daji da ment!
Piero gauti da 'nt el bali