MENU:

Marok.org > Farinei > La band | Foto | Audio & Video | Testi | Fanzine | Links | Fancláb | Niùs e date

LOADING...
Sei in: Marok.org > Farinei > Testi > Oh signul


Oh signul

Oh Signul... Oh Signul...
quanti cùpiu a-i é 'nt el mund....
Oh Signul... Oh Signul...
a-i n-é tanti pel dabun!

Se ti 't giri per la sità
at na vughi 'n quantità.
Fan la cua dal panaté,
ti davanti e lur da dré.
Se per cas ti 't dei n'ucià,
tacu butun, at gavu 'l fià
e se 't munti 'n sima 'n tram,
at busticu cun la man.

Oh Signul... Oh Signul...
quanti cùpiu a-i é 'nt el mund.
Oh Signul... Oh Signul...
a-i n-é tanti pel dabun!

Prufessur e ragiunié,
uperai e minisié
a la sèira cambìu nom
at lu là che a-i piasu j'om!

As ciamu Frida, Luana e Vanda
sun pustà tacà ai lampiun
at fan vughi la mùdanda
suta ai porti a la stassiun.
E se 't guardi da davsin
it peuri vughi anche 'l trenin...

Oh Signul... Oh Signul...
quanti cùpiu a-i é 'nt el mund.
Oh Signul... Oh Signul...
sima tanti cùpiu 'l mond!

I cùpiu ciulu nen! I cùpiu ciulu nen!
I cùpiu ciulu nen! I cùpiu ciulu nen!
I cùpiu ciulu nen! I cùpiu ciulu nen!
Ciulu nen gnanca 'n cicinin.
I cùpiu ciulu nen! I cùpiu ciulu nen!
Ciulu nen gnanca 'n cicinin...
I cùpiu ciulu nen! I cùpiu ciulu nen!
Deuvru 'l cù...