MENU:

Marok.org > Farinei > La band | Foto | Audio & Video | Testi | Fanzine | Links | Fancláb | Niùs e date

LOADING...
Sei in: Marok.org > Farinei > Testi > La brigna...


La brigna l'è sempri la brigna

Sarà bel andé 'n muntagna,
fé na cursa, respiré,
ansetessi 'ns na panchin-a,
guardé la gente passé.

Sarà bel balé tre uri,
peu cugessi beli mort.
Sarà bel crié tre uri,
e peu capì che 't hei tort.

'T peuri essi n'astronauta,
opûra andé a rangé i bidé,
ma tra na roba e n'autra
a vanta ch'at ricordi che....

La brigna l'é sempri la brigna.
É l'unica roba ch'a i-é.
La brigna l'é sempri la brigna.....oh ieh!
Ma dato ch'a s'ësvaluta,
ti va a la carica
e cat-ne 'n para 'd chilu per temp.

Sarà bel taché la radio
e scuté 200 cansun,
sarà bel andé a lë stadio,
andé a ciapé dij lurdun.
Sarà bel andé al cinema,
fé la cua e peu sté 'n pè
o catessi na cassetta
e vughi j'autri ciulé.
At peuri fé 'l balengo
o 'l cantante cume mi,
ma tra na roba e n'autra
a vanta ch'at ricordi ti...

La brigna l'é sempri la brigna,
la roba pi bela ch'a i-é...
La brigna l'é sempri la brigna...
oh ieh!

Ma anche s'a l'é 'l frût pì bun,
fa nen indigestiun
ch'a finiss ch'at piasu ij puvrun...

'T hei poch da fé 'l balengo,
't peuri aveila o essi a pè,
ma qualunque roba 't fassi
at hei da ricunussi che...

La brigna l'é sempri la brigna,
la roba pi bela ch'a i-é.
La brigna l'é sempri la brigna.....oh ieh !

L'é na roba naturala, l'é speciala,
sensa cunservanti o culuranti.
Preuva, se ti chërdi nèn a tasté.

La brigna l'é sempri la brigna,
é l'unica roba ch'a i-é....
La brigna l'é sempri la brigna... oh ieh !

Sicuramente at fa nen sgiai
e 'nlura, bugia, dai,
sarà mei ch'at biti cerché.