MENU:

Marok.org > Farinei > La band | Foto | Audio & Video | Testi | Fanzine | Links | Fancláb | Niùs e date

LOADING...
Sei in: Marok.org > Farinei > Testi > Sort a fora


Sort a fora

At sorti nen,
a i heu capì ch'at sorti nen,
't hèi dimi "Lass-me sté,
a i heu già tûti ij mè pensé !
At fèi finta, ad fé finta ch'a va ben,
a-i sima nen.

Pensi a chiel,
t'anrabii e 't piansi in poch,
cun la radio,
sempri 'nvisca ma ti no,
ti 't sii smorta,
at mangi nen da 30 dì...
Ma fa 'l piasì...

Sort a fora!
Dati n'andi, bugia 'l cû!
Sort a fora!
Ven a vughi ch'a-i é 'l sù!
As guadagna propi gnente a restè lì,
e 'nlura sort a fora
ch'a-i é 'n mund për ti.

Certo 't pensi
d'essi l'unica a sté mal,
saraija 'nt ël to stansie,
la regin-a dël castel.
La gent l'é grama
e tûti quanti a l'an cun ti...
Ma fa 'l piasì...

Sort a fora!
Dati n'andi , bugia 'l cû! Sort a fora!
Bit-ti curi vers ël sû! Piansi o ridi
dimi nen ch'a l'é l'istess,
e 'nlura fati vughi,
sort a fora adess!

Sort a fora!
Cuma 't favi da masnà!
Lentamente,
deurb la porta a-i é la stra.
Se la vita a cerchèissa propi ti,
pèn-a 't sorti fora,
chila a riva qui!

Sort a fora... sort a fora....
ven a fora.... ven a fora...
sort a fora ti, sort a fora ti...
é ura ch'at fassi vughi!
Sort a fora... sort a fora...
ven a fora... ven a fora sì,
e fa chicos per ti!!!

Sort a fora! Cuma 't favi da masnà!
Lentamente, deurb la porta a-i é la stra.
Se la vita, a cerchèissa propri ti,
ti preuva a sorti fora e chila a riva qui!