MENU:

Marok.org > Farinei > La band | Foto | Audio & Video | Testi | Fanzine | Links | Fancláb | Niùs e date

LOADING...
Sei in: Marok.org > Farinei > Testi > 4 piciu


Quatr piciu al bar

Sun qui setà da sul,
sun l'ùnich piciu al bar
se a-i fiissa anche Pinin
as pudrèiva andé fin-a 'n sità.
As pudrèiva gighesse ar carte
o anche fé na vira al mar
e anvece mi sun l'ùnich piciu al bar.

A l'é rivaie Pinin e sima dui piciu al bar
ma se Delmo fiissa qui chiel, sì,
sarèiva l'ideal.
Ha sempre chèica idea,
l'é 'n tipo ecessiunal
e anvece sima 'd mach
dui piciu al bar.

E Delmo l'é rivà
a smija 'n poch s-ciupà.
Forsa Delmo, bèiv as pompelmo
che peu anduma a fé dle fularià.
Speta che ai riva Cicu
ch'a l'é mach andà a pissé
na fa dui liter
e peu anduma tùti a fesse stré.

Pudima andé da mi. pudima cambié bar,
ma sima sempri qui. Bèivimse 'ncù 'n Cynar.
Vanta ch'a truvuma chicos da fé,
chiica brigna da supaté.

Ma sima quatr piciu al bar an.
Lu disu tùti quanti da dré.
A-i é Delmo che gumita 's pompelmo
mentre Cicu l'é pisasse 'n si pè.
E propi mentre stavu andand a fé na vira 'l mar,
Pinin a l'é stumiàsse cul Cynar.

Pinin, oh Pinin a l'é stumiàsse cul Cynar...

Ma guarda quanti piciu al bar
granus e disgrassià.
Lundès, màrtes, mèrcul, giobia,
saba dop disnà.
A sun cu nen rivà
ch'a l'é già ura d'andé a ca.
Che bel ! Mi sun nen l'unich piciu al bar.

A sun 'ncù nen rivà
ch'a l'é già ura d'andé a ca.
Ma guarda, bebi, quanti piciu al bar!